تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

1 SGD
=
57.108 AFN
1 دلار سنگاپوربرابر است با57.108 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.018 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402 برابر 57.108 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 57.108 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان دیروز 57.279 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
53.963 53.963 کمترین
66.241 58.931 بیشترین
61.237 57.299 میانگین
3.545 1.043 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

1 دلار سنگاپور
=
57.11 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
571.08 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,427.71 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,855.42 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5,710.84 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
8,566.27 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
11,421.69 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
14,277.11 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
28,554.22 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
57,108.44 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
285,542.21 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور

1 افغانی افغانستان
=
0.02 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.18 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.44 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.88 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.75 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.63 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
3.5 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
4.38 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
8.76 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
17.51 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
87.55 دلار سنگاپور
36,470 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 36,470 تومان است که نسبت به روز گذشته 170 تومان (0.46 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 36,640 تومان معامله می شد.

638 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 11 مهر 1402, در بازار 638 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.16 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 639 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)