تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

1 SGD
=
53.24 AFN
1 دلار سنگاپوربرابر است با53.24 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.019 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 53.240 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 53.240 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان دیروز 53.212 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
52.263 52.969 کمترین
54.900 53.722 بیشترین
53.227 53.327 میانگین
0.523 0.191 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان

1 دلار سنگاپور
=
53.24 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
532.4 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1,331 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
2,662 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
5,324 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
7,986 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
10,648 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
13,310 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
26,620 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
53,240 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
266,200 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به دلار سنگاپور

1 افغانی افغانستان
=
0.02 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.19 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.47 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.94 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
1.88 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
2.82 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
3.76 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
4.7 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
9.39 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
18.78 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
93.91 دلار سنگاپور
42,850 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 42,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,100 تومان معامله می شد.

804 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 804 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 809 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار سنگاپور و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)