تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

1 NZD
=
2.153 TMT
1 دلار نیوزلندبرابر است با2.153 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.465 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 2.153 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 2.153 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان دیروز 2.151 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.060 2.069 کمترین
2.163 2.153 بیشترین
2.111 2.120 میانگین
0.029 0.024 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

1 دلار نیوزلند
=
2.15 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
21.53 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
53.81 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
107.63 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
215.25 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
322.88 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
430.5 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
538.13 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,076.26 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,152.52 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
10,762.61 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار نیوزلند

1 منات ترکمنستان
=
0.46 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
4.65 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
11.61 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
23.23 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
46.46 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
69.69 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
92.91 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
116.14 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
232.29 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
464.57 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
2,322.86 دلار نیوزلند
36,030 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 36,030 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (0.36 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,900 تومان معامله می شد.

16,740 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 16,740 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.3 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,690 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار نیوزلند و همچنین نرخ دلار به منات ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)