تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

1 NZD
=
2.139 TMT
1 دلار نیوزلندبرابر است با2.139 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.467 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402 برابر 2.139 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 2.139 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان دیروز 2.144 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
2.031 2.070 کمترین
2.172 2.172 بیشترین
2.093 2.126 میانگین
0.035 0.029 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان

1 دلار نیوزلند
=
2.14 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
21.39 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
53.49 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
106.97 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
213.94 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
320.92 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
427.89 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
534.86 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,069.72 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,139.45 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
10,697.25 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دلار نیوزلند

1 منات ترکمنستان
=
0.47 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
4.67 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
11.69 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
23.37 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
46.74 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
70.11 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
93.48 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
116.85 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
233.7 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
467.41 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
2,337.05 دلار نیوزلند
30,940 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 30,940 تومان است که نسبت به روز گذشته 140 تومان (0.45 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 31,080 تومان معامله می شد.

14,470 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 14,470 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.14 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,490 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار نیوزلند و همچنین نرخ دلار به منات ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)