تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

1 NZD
=
22.506 THB
1 دلار نیوزلندبرابر است با22.506 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.044 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 22.506 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 22.506 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند دیروز 22.440 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
21.590 21.945 کمترین
22.482 22.482 بیشترین
21.965 22.171 میانگین
0.191 0.145 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

1 دلار نیوزلند
=
22.51 بات تایلند
10 بات تایلند
=
225.06 بات تایلند
25 بات تایلند
=
562.66 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,125.32 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,250.65 بات تایلند
150 بات تایلند
=
3,375.97 بات تایلند
200 بات تایلند
=
4,501.29 بات تایلند
250 بات تایلند
=
5,626.62 بات تایلند
500 بات تایلند
=
11,253.23 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
22,506.46 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
112,532.31 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار نیوزلند

1 بات تایلند
=
0.04 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
0.44 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
1.11 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
2.22 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
4.44 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
6.66 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
8.89 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
11.11 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
22.22 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
44.43 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
222.16 دلار نیوزلند
35,950 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 35,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 730 تومان (2.07 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,220 تومان معامله می شد.

1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (1.59 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,570 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)