تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

1 NZD
=
21.725 THB
1 دلار نیوزلندبرابر است با21.725 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.046 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند امروز یکشنبه 12 آذر 1402 برابر 21.725 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 21.725 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند دیروز 21.717 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
20.839 20.987 کمترین
22.265 21.717 بیشترین
21.399 21.302 میانگین
0.369 0.209 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند

1 دلار نیوزلند
=
21.72 بات تایلند
10 بات تایلند
=
217.25 بات تایلند
25 بات تایلند
=
543.11 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1,086.23 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2,172.46 بات تایلند
150 بات تایلند
=
3,258.68 بات تایلند
200 بات تایلند
=
4,344.91 بات تایلند
250 بات تایلند
=
5,431.14 بات تایلند
500 بات تایلند
=
10,862.28 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
21,724.57 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
108,622.83 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار نیوزلند

1 بات تایلند
=
0.05 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
0.46 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
1.15 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
2.3 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
4.6 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
6.9 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
9.21 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
11.51 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
23.02 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
46.03 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
230.15 دلار نیوزلند
31,480 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 31,480 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.16 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 31,430 تومان معامله می شد.

1,450 تومان

قیمت بات تایلند امروز یکشنبه 12 آذر 1402, در بازار 1,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,445 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)