تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

1 NOK
=
0.332 TMT
1 کرون نروژبرابر است با0.332 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با3.01 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402 برابر 0.332 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.332 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان دیروز 0.332 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.319 0.328 کمترین
0.345 0.336 بیشترین
0.334 0.332 میانگین
0.006 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

1 کرون نروژ
=
0.33 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.32 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
8.3 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
16.61 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
33.22 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
49.83 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
66.44 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
83.05 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
166.1 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
332.19 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,660.97 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

1 منات ترکمنستان
=
3.01 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
30.1 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
75.26 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
150.51 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
301.03 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
451.54 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
602.06 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
752.57 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
1,505.14 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
3,010.29 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
15,051.43 کرون نروژ
5,450 تومان

قیمت کرون نروژ امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 5,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,450 تومان معامله می شد.

16,420 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز یکشنبه 6 اسفند 1402, در بازار 16,420 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.12 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 16,400 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)