تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

1 NOK
=
0.325 TMT
1 کرون نروژبرابر است با0.325 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با3.08 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 0.325 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.325 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان دیروز 0.324 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.323 0.324 کمترین
0.352 0.332 بیشترین
0.334 0.327 میانگین
0.009 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان

1 کرون نروژ
=
0.32 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
3.25 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
8.12 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
16.23 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
32.47 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
48.7 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
64.94 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
81.17 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
162.34 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
324.68 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
1,623.38 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به کرون نروژ

1 منات ترکمنستان
=
3.08 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
30.8 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
77 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
154 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
308 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
462 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
616 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
770 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
1,540 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
3,080 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
15,400 کرون نروژ
4,605 تومان

قیمت کرون نروژ امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 4,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.11 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,600 تومان معامله می شد.

14,190 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 14,190 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,190 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)