تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به بات تایلند

1 NOK
=
3.354 THB
1 کرون نروژبرابر است با3.354 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.298 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به بات تایلند

نرخ تبدیل کرون نروژ به بات تایلند

نرخ تبدیل کرون نروژ به بات تایلند امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 3.354 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 3.354 بات تایلند. نرخ تبدیل کرون نروژ به بات تایلند دیروز 3.342 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
3.335 3.335 کمترین
3.434 3.430 بیشترین
3.389 3.372 میانگین
0.027 0.029 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به بات تایلند

1 کرون نروژ
=
3.35 بات تایلند
10 بات تایلند
=
33.54 بات تایلند
25 بات تایلند
=
83.85 بات تایلند
50 بات تایلند
=
167.7 بات تایلند
100 بات تایلند
=
335.4 بات تایلند
150 بات تایلند
=
503.11 بات تایلند
200 بات تایلند
=
670.81 بات تایلند
250 بات تایلند
=
838.51 بات تایلند
500 بات تایلند
=
1,677.02 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
3,354.05 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
16,770.24 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به کرون نروژ

1 بات تایلند
=
0.3 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
2.98 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
7.45 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
14.91 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
29.81 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
44.72 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
59.63 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
74.54 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
149.07 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
298.15 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
1,490.74 کرون نروژ
5,900 تومان

قیمت کرون نروژ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 5,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,920 تومان معامله می شد.

1,760 تومان

قیمت بات تایلند امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 1,760 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,770 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تایلند و سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/NOK و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)