تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان

1 NOK
=
6.536 AFN
1 کرون نروژبرابر است با6.536 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.153 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 6.536 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 6.536 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان دیروز 6.591 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
6.423 6.423 کمترین
7.519 6.823 بیشترین
6.900 6.584 میانگین
0.313 0.085 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان

1 کرون نروژ
=
6.54 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
65.36 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
163.39 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
326.79 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
653.57 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
980.36 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,307.14 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
1,633.93 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
3,267.86 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
6,535.72 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
32,678.59 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به کرون نروژ

1 افغانی افغانستان
=
0.15 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
1.53 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
3.83 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
7.65 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
15.3 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
22.95 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
30.6 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
38.25 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
76.5 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
153.01 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
765.03 کرون نروژ
4,750 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,740 تومان معامله می شد.

726 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 726 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (0.97 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 719 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به کرون نروژ و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)