تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان

1 KWD
=
11.394 TMT
1 دینار کویتبرابر است با11.394 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.088 دینار کویت
نرخ تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 11.394 است. یعنی 1 دینار کویت برابر است با 11.394 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان دیروز 11.351 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
11.327 11.327 کمترین
11.396 11.390 بیشترین
11.352 11.353 میانگین
0.019 0.016 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار کویت به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان

1 دینار کویت
=
11.39 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
113.94 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
284.85 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
569.71 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
1,139.41 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
1,709.12 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
2,278.83 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
2,848.53 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
5,697.07 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
11,394.14 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
56,970.68 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دینار کویت

1 منات ترکمنستان
=
0.09 دینار کویت
10 دینار کویت
=
0.88 دینار کویت
25 دینار کویت
=
2.19 دینار کویت
50 دینار کویت
=
4.39 دینار کویت
100 دینار کویت
=
8.78 دینار کویت
150 دینار کویت
=
13.16 دینار کویت
200 دینار کویت
=
17.55 دینار کویت
250 دینار کویت
=
21.94 دینار کویت
500 دینار کویت
=
43.88 دینار کویت
1000 دینار کویت
=
87.76 دینار کویت
5000 دینار کویت
=
438.82 دینار کویت
164,300 تومان

قیمت دینار کویت امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 164,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 900 تومان (0.54 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دینار کویت ، روز گذشته با قیمت 165,200 تومان معامله می شد.

14,430 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 14,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (0.89 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار کویت به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار کویت را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار کویت و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)