تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند

1 KRW
=
0.027 THB
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.027 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با37.501 وون کره جنوبی
نرخ تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 0.027 است. یعنی 1 وون کره جنوبی برابر است با 0.027 بات تایلند. نرخ تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند دیروز 0.027 بود.

آمار مربوط به تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
0.027 0.027 کمترین
0.028 0.027 بیشترین
0.027 0.027 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ وون کره جنوبی به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند

1 وون کره جنوبی
=
0.03 بات تایلند
10 بات تایلند
=
0.27 بات تایلند
25 بات تایلند
=
0.67 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1.33 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2.67 بات تایلند
150 بات تایلند
=
4 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5.33 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6.67 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13.33 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26.67 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
133.33 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

1 بات تایلند
=
37.5 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
375.01 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
937.53 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
1,875.05 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
3,750.11 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
5,625.16 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
7,500.21 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
9,375.27 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
18,750.53 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
37,501.07 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
187,505.33 وون کره جنوبی
3,835 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 3,835 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,860 تومان معامله می شد.

1,440 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 1,440 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,435 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس وون کره جنوبی را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)