تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی

1 USD
=
1,315.4 KRW
1 دلار آمریکابرابر است با1,315.4 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.001 دلار آمریکا
نرخ تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی امروز شنبه 18 آذر 1402 برابر 1,315.400 است. یعنی 1 دلار آمریکا برابر است با 1,315.400 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی دیروز 1,316.800 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
1290.600 1290.600 کمترین
1361.700 1318.700 بیشترین
1328.887 1304.330 میانگین
21.932 9.542 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار آمریکا به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی

1 دلار آمریکا
=
1,315.4 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
13,154 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
32,885 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
65,770 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
131,540 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
197,310 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
263,080 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
328,850 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
657,700 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
1,315,400 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
6,577,000 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به دلار آمریکا

1 وون کره جنوبی
=
0 دلار آمریکا
10 دلار آمریکا
=
0.01 دلار آمریکا
25 دلار آمریکا
=
0.02 دلار آمریکا
50 دلار آمریکا
=
0.04 دلار آمریکا
100 دلار آمریکا
=
0.08 دلار آمریکا
150 دلار آمریکا
=
0.11 دلار آمریکا
200 دلار آمریکا
=
0.15 دلار آمریکا
250 دلار آمریکا
=
0.19 دلار آمریکا
500 دلار آمریکا
=
0.38 دلار آمریکا
1000 دلار آمریکا
=
0.76 دلار آمریکا
5000 دلار آمریکا
=
3.8 دلار آمریکا
50,400 تومان

قیمت دلار آمریکا امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 50,400 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.1 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار آمریکا ، روز گذشته با قیمت 50,350 تومان معامله می شد.

3,855 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 18 آذر 1402, در بازار 3,855 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.26 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,845 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار آمریکا به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار آمریکا را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/2)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)