تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

1 THB
=
37.088 KRW
1 بات تایلندبرابر است با37.088 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.027 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 37.088 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 37.088 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی دیروز 37.116 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
36.254 36.548 کمترین
37.736 37.116 بیشترین
36.998 36.827 میانگین
0.311 0.141 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

1 بات تایلند
=
37.09 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
370.88 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
927.2 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
1,854.39 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
3,708.78 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
5,563.17 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
7,417.57 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
9,271.96 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
18,543.91 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
37,087.83 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
185,439.13 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند

1 وون کره جنوبی
=
0.03 بات تایلند
10 بات تایلند
=
0.27 بات تایلند
25 بات تایلند
=
0.67 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1.35 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2.7 بات تایلند
150 بات تایلند
=
4.04 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5.39 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6.74 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13.48 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26.96 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
134.82 بات تایلند
1,445 تومان

قیمت بات تایلند امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 1,445 تومان است که نسبت به روز گذشته 15 تومان (1.03 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,460 تومان معامله می شد.

3,895 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 3,895 تومان است که نسبت به روز گذشته 35 تومان (0.89 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,930 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)