تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

1 THB
=
37.23 KRW
1 بات تایلندبرابر است با37.23 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.027 بات تایلند
نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 37.230 است. یعنی 1 بات تایلند برابر است با 37.230 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی دیروز 37.271 بود.

آمار مربوط به تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
36.719 36.863 کمترین
37.968 37.664 بیشترین
37.174 37.217 میانگین
0.246 0.191 انحراف معیار

نمودار نرخ بات تایلند به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی

1 بات تایلند
=
37.23 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
372.3 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
930.74 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
1,861.48 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
3,722.97 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
5,584.45 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
7,445.93 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
9,307.41 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
18,614.83 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
37,229.65 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
186,148.25 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به بات تایلند

1 وون کره جنوبی
=
0.03 بات تایلند
10 بات تایلند
=
0.27 بات تایلند
25 بات تایلند
=
0.67 بات تایلند
50 بات تایلند
=
1.34 بات تایلند
100 بات تایلند
=
2.69 بات تایلند
150 بات تایلند
=
4.03 بات تایلند
200 بات تایلند
=
5.37 بات تایلند
250 بات تایلند
=
6.72 بات تایلند
500 بات تایلند
=
13.43 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
26.86 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
134.3 بات تایلند
1,595 تومان

قیمت بات تایلند امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 1,595 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (1.59 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,570 تومان معامله می شد.

4,290 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 4,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (1.9 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,210 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل بات تایلند به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس بات تایلند را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)