تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی

1 CAD
=
1,003.86 KRW
1 دلار کانادابرابر است با1,003.86 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.001 دلار کانادا
نرخ تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 1,003.860 است. یعنی 1 دلار کانادا برابر است با 1,003.860 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی دیروز 1,001.309 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
971.683 987.574 کمترین
1007.893 1007.893 بیشترین
989.704 997.502 میانگین
7.325 4.900 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار کانادا به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی

1 دلار کانادا
=
1,003.86 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
10,038.6 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
25,096.5 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
50,193.01 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
100,386.02 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
150,579.02 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
200,772.03 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
250,965.04 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
501,930.08 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
1,003,860.16 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
5,019,300.8 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به دلار کانادا

1 وون کره جنوبی
=
0 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
0.01 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
0.02 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
0.05 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
0.1 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
0.15 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
0.2 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
0.25 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
0.5 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
4.98 دلار کانادا
47,300 تومان

قیمت دلار کانادا امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 47,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.32 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 47,450 تومان معامله می شد.

4,710 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 4,710 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,735 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار کانادا به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار کانادا را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)