تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یورو به وون کره جنوبی

1 EUR
=
1,480 KRW
1 یوروبرابر است با1,480 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.001 یورو
نرخ تبدیل یورو به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل یورو به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل یورو به وون کره جنوبی امروز سه شنبه 8 خرداد 1403 برابر 1,480.000 است. یعنی 1 یورو برابر است با 1,480.000 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل یورو به وون کره جنوبی دیروز 1,482.213 بود.

آمار مربوط به تبدیل یورو به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
1431.004 1459.677 کمترین
1482.213 1482.213 بیشترین
1462.134 1472.723 میانگین
12.625 6.858 انحراف معیار

نمودار نرخ یورو به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل یورو به وون کره جنوبی

1 یورو
=
1,480 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
14,800 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
37,000 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
74,000 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
148,000 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
222,000 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
296,000 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
370,000 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
740,000 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
1,480,000 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
7,400,000 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به یورو

1 وون کره جنوبی
=
0 یورو
10 یورو
=
0.01 یورو
25 یورو
=
0.02 یورو
50 یورو
=
0.03 یورو
100 یورو
=
0.07 یورو
150 یورو
=
0.1 یورو
200 یورو
=
0.14 یورو
250 یورو
=
0.17 یورو
500 یورو
=
0.34 یورو
1000 یورو
=
0.68 یورو
5000 یورو
=
3.38 یورو
63,500 تومان

قیمت یورو امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 63,500 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,050 تومان (1.68 درصد) افزایش یافته است. هر واحد یورو ، روز گذشته با قیمت 62,450 تومان معامله می شد.

4,290 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز سه شنبه 8 خرداد 1403, در بازار 4,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (1.9 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,210 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یورو به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس یورو را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)