تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل یوان چین به وون کره جنوبی

1 CNY
=
188.308 KRW
1 یوان چینبرابر است با188.308 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.005 یوان چین
نرخ تبدیل یوان چین به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل یوان چین به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل یوان چین به وون کره جنوبی امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 188.308 است. یعنی 1 یوان چین برابر است با 188.308 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل یوان چین به وون کره جنوبی دیروز 188.355 بود.

آمار مربوط به تبدیل یوان چین به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
182.486 186.646 کمترین
191.907 190.883 بیشترین
187.183 188.655 میانگین
2.283 1.031 انحراف معیار

نمودار نرخ یوان چین به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل یوان چین به وون کره جنوبی

1 یوان چین
=
188.31 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,883.08 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
4,707.71 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
9,415.41 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
18,830.83 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
28,246.24 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
37,661.66 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
47,077.07 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
94,154.14 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
188,308.29 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
941,541.43 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به یوان چین

1 وون کره جنوبی
=
0.01 یوان چین
10 یوان چین
=
0.05 یوان چین
25 یوان چین
=
0.13 یوان چین
50 یوان چین
=
0.27 یوان چین
100 یوان چین
=
0.53 یوان چین
150 یوان چین
=
0.8 یوان چین
200 یوان چین
=
1.06 یوان چین
250 یوان چین
=
1.33 یوان چین
500 یوان چین
=
2.66 یوان چین
1000 یوان چین
=
5.31 یوان چین
5000 یوان چین
=
26.55 یوان چین
7,980 تومان

قیمت یوان چین امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 7,980 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.62 درصد) کاهش یافته است. هر واحد یوان چین ، روز گذشته با قیمت 8,030 تومان معامله می شد.

4,235 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 4,235 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.59 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,260 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل یوآن چین به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی و سایت بانک مرکزی چین بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس یوآن چین را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)