تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

1 IQD
=
0.91 KRW
1 دینار عراقبرابر است با0.91 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با1.099 دینار عراق
نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.910 است. یعنی 1 دینار عراق برابر است با 0.910 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی دیروز 0.903 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
0.858 0.871 کمترین
1.025 0.906 بیشترین
0.910 0.885 میانگین
0.059 0.010 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار عراق به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

1 دینار عراق
=
0.91 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
9.1 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
22.76 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
45.51 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
91.03 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
136.54 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
182.05 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
227.57 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
455.14 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
910.27 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
4,551.37 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به دینار عراق

1 وون کره جنوبی
=
1.1 دینار عراق
10 دینار عراق
=
10.99 دینار عراق
25 دینار عراق
=
27.46 دینار عراق
50 دینار عراق
=
54.93 دینار عراق
100 دینار عراق
=
109.86 دینار عراق
150 دینار عراق
=
164.79 دینار عراق
200 دینار عراق
=
219.71 دینار عراق
250 دینار عراق
=
274.64 دینار عراق
500 دینار عراق
=
549.28 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
1,098.57 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
5,492.85 دینار عراق
4,385 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 4,385 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (2.88 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 4,515 تومان معامله می شد.

4,725 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 4,725 تومان است که نسبت به روز گذشته 175 تومان (3.57 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,900 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار عراق و همچنین نرخ دلار به وون کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار عراق را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار عراق و وون کره جنوبی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)