تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

1 IQD
=
0.983 KRW
1 دینار عراقبرابر است با0.983 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با1.018 دینار عراق
نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.983 است. یعنی 1 دینار عراق برابر است با 0.983 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی دیروز 0.994 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
0.984 0.984 کمترین
1.039 1.033 بیشترین
1.017 1.000 میانگین
0.016 0.012 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار عراق به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی

1 دینار عراق
=
0.98 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
9.83 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
24.57 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
49.13 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
98.26 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
147.4 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
196.53 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
245.66 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
491.32 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
982.64 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
4,913.22 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به دینار عراق

1 وون کره جنوبی
=
1.02 دینار عراق
10 دینار عراق
=
10.18 دینار عراق
25 دینار عراق
=
25.44 دینار عراق
50 دینار عراق
=
50.88 دینار عراق
100 دینار عراق
=
101.77 دینار عراق
150 دینار عراق
=
152.65 دینار عراق
200 دینار عراق
=
203.53 دینار عراق
250 دینار عراق
=
254.42 دینار عراق
500 دینار عراق
=
508.83 دینار عراق
1000 دینار عراق
=
1,017.66 دینار عراق
5000 دینار عراق
=
5,088.31 دینار عراق
3,805 تومان هر 100 تا

قیمت صد دینار عراق امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 3,805 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.65 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد دینار عراق ، روز گذشته با قیمت 3,830 تومان معامله می شد.

3,930 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 3,930 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.51 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,910 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار عراق به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار عراق و همچنین نرخ دلار به وون کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار عراق را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار عراق و وون کره جنوبی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)