تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

1 RUB
=
15.345 KRW
1 روبل روسیهبرابر است با15.345 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.065 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 15.345 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 15.345 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی دیروز 15.312 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
14.394 14.739 کمترین
15.319 15.319 بیشترین
14.737 14.961 میانگین
0.219 0.176 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

1 روبل روسیه
=
15.34 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
153.45 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
383.62 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
767.25 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
1,534.5 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
2,301.75 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
3,069 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
3,836.25 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
7,672.49 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
15,344.98 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
76,724.92 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه

1 وون کره جنوبی
=
0.07 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
0.65 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1.63 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3.26 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6.52 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
9.78 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
13.03 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
16.29 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
32.58 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
65.17 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
325.84 روبل روسیه
660 تومان

قیمت روبل روسیه امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 660 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.61 درصد) افزایش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 656 تومان معامله می شد.

4,305 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 4,305 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.47 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,285 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)