تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

1 RUB
=
14.475 KRW
1 روبل روسیهبرابر است با14.475 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.069 روبل روسیه
نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 14.475 است. یعنی 1 روبل روسیه برابر است با 14.475 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی دیروز 14.662 بود.

آمار مربوط به تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
13.311 14.017 کمترین
14.674 14.674 بیشترین
14.004 14.401 میانگین
0.375 0.156 انحراف معیار

نمودار نرخ روبل روسیه به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی

1 روبل روسیه
=
14.47 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
144.75 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
361.87 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
723.74 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
1,447.49 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
2,171.23 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
2,894.98 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
3,618.72 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
7,237.44 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
14,474.88 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
72,374.38 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به روبل روسیه

1 وون کره جنوبی
=
0.07 روبل روسیه
10 روبل روسیه
=
0.69 روبل روسیه
25 روبل روسیه
=
1.73 روبل روسیه
50 روبل روسیه
=
3.45 روبل روسیه
100 روبل روسیه
=
6.91 روبل روسیه
150 روبل روسیه
=
10.36 روبل روسیه
200 روبل روسیه
=
13.82 روبل روسیه
250 روبل روسیه
=
17.27 روبل روسیه
500 روبل روسیه
=
34.54 روبل روسیه
1000 روبل روسیه
=
69.09 روبل روسیه
5000 روبل روسیه
=
345.43 روبل روسیه
567 تومان

قیمت روبل روسیه امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 567 تومان است که نسبت به روز گذشته 4 تومان (0.7 درصد) کاهش یافته است. هر واحد روبل روسیه ، روز گذشته با قیمت 571 تومان معامله می شد.

3,920 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 3,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.64 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,895 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل روبل روسیه به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی روسیه بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس روبل روسیه را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)