تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

1 SEK
=
128.785 KRW
1 کرون سوئدبرابر است با128.785 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.008 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 128.785 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 128.785 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی دیروز 128.567 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
123.875 125.722 کمترین
129.975 128.825 بیشترین
127.432 127.494 میانگین
1.358 0.805 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

1 کرون سوئد
=
128.78 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,287.85 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
3,219.61 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
6,439.23 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
12,878.45 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
19,317.68 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
25,756.9 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
32,196.13 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
64,392.25 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
128,784.5 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
643,922.52 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به کرون سوئد

1 وون کره جنوبی
=
0.01 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.08 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.19 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
0.39 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
0.78 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1.16 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1.55 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1.94 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3.88 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
7.76 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
38.82 کرون سوئد
5,560 تومان

قیمت کرون سوئد امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 5,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,560 تومان معامله می شد.

4,320 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 4,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,320 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)