تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

1 SEK
=
119.554 KRW
1 کرون سوئدبرابر است با119.554 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.008 کرون سوئد
نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402 برابر 119.554 است. یعنی 1 کرون سوئد برابر است با 119.554 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی دیروز 118.977 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
118.707 118.707 کمترین
125.042 122.023 بیشترین
121.490 119.916 میانگین
1.618 0.855 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون سوئد به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی

1 کرون سوئد
=
119.55 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,195.54 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
2,988.86 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
5,977.72 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
11,955.44 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
17,933.16 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
23,910.87 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
29,888.59 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
59,777.18 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
119,554.37 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
597,771.84 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به کرون سوئد

1 وون کره جنوبی
=
0.01 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.08 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
0.21 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
0.42 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
0.84 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
1.25 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1.67 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
2.09 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
4.18 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
8.36 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
41.82 کرون سوئد
4,425 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 4,425 تومان است که نسبت به روز گذشته 55 تومان (1.23 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,480 تومان معامله می شد.

3,700 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز پنج شنبه 30 شهریور 1402, در بازار 3,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 65 تومان (1.73 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,765 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون سوئد به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون سوئد را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)