تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی

1 JPY
=
8.904 KRW
1 ین ژاپنبرابر است با8.904 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.112 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 8.904 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 8.904 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی دیروز 8.913 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
8.786 8.859 کمترین
9.091 9.014 بیشترین
8.923 8.921 میانگین
0.062 0.042 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی

1 ین ژاپن
=
8.9 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
89.04 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
222.59 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
445.18 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
890.36 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
1,335.54 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
1,780.72 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
2,225.91 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
4,451.81 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
8,903.62 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
44,518.11 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به ین ژاپن

1 وون کره جنوبی
=
0.11 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
1.12 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
2.81 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
5.62 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
11.23 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
16.85 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
22.46 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
28.08 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
56.16 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
112.31 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
561.57 ین ژاپن
41,900 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 41,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,100 تومان (2.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 43,000 تومان معامله می شد.

4,705 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 4,705 تومان است که نسبت به روز گذشته 115 تومان (2.39 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,820 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)