تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

1 HKD
=
4.577 THB
1 دلار هنگ کنگبرابر است با4.577 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.218 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 4.577 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 4.577 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند دیروز 4.604 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
4.375 4.526 کمترین
4.621 4.621 بیشترین
4.512 4.575 میانگین
0.064 0.029 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

1 دلار هنگ کنگ
=
4.58 بات تایلند
10 بات تایلند
=
45.77 بات تایلند
25 بات تایلند
=
114.43 بات تایلند
50 بات تایلند
=
228.87 بات تایلند
100 بات تایلند
=
457.73 بات تایلند
150 بات تایلند
=
686.6 بات تایلند
200 بات تایلند
=
915.47 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,144.34 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,288.67 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
4,577.35 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
22,886.73 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

1 بات تایلند
=
0.22 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
2.18 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
5.46 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
10.92 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
21.85 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
32.77 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
43.69 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
54.62 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
109.23 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
218.47 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
1,092.34 دلار هنگ کنگ
7,340 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 7,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (1.24 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 7,250 تومان معامله می شد.

1,605 تومان

قیمت بات تایلند امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 1,605 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (1.9 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,575 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)