تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

1 HKD
=
4.626 THB
1 دلار هنگ کنگبرابر است با4.626 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.216 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند امروز جمعه 31 شهریور 1402 برابر 4.626 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 4.626 بات تایلند. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند دیروز 4.619 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
4.349 4.454 کمترین
4.619 4.619 بیشترین
4.483 4.532 میانگین
0.062 0.052 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند

1 دلار هنگ کنگ
=
4.63 بات تایلند
10 بات تایلند
=
46.26 بات تایلند
25 بات تایلند
=
115.66 بات تایلند
50 بات تایلند
=
231.31 بات تایلند
100 بات تایلند
=
462.63 بات تایلند
150 بات تایلند
=
693.94 بات تایلند
200 بات تایلند
=
925.26 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,156.57 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,313.15 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
4,626.29 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
23,131.47 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به دلار هنگ کنگ

1 بات تایلند
=
0.22 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
2.16 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
5.4 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
10.81 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
21.62 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
32.42 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
43.23 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
54.04 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
108.08 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
216.16 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
1,080.78 دلار هنگ کنگ
6,350 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 6,350 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,350 تومان معامله می شد.

1,370 تومان

قیمت بات تایلند امروز جمعه 31 شهریور 1402, در بازار 1,370 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,375 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)