تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان

1 HKD
=
8.997 AFN
1 دلار هنگ کنگبرابر است با8.997 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.111 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 8.997 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 8.997 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان دیروز 8.890 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
8.843 8.843 کمترین
10.355 9.586 بیشترین
9.614 9.242 میانگین
0.366 0.235 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان

1 دلار هنگ کنگ
=
9 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
89.97 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
224.92 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
449.83 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
899.67 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
1,349.5 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,799.33 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
2,249.17 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
4,498.33 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
8,996.66 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
44,983.32 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ

1 افغانی افغانستان
=
0.11 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
1.11 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
2.78 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
5.56 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
11.12 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
16.67 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
22.23 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
27.79 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
55.58 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
111.15 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
555.76 دلار هنگ کنگ
6,510 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 6,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.31 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,530 تومان معامله می شد.

723 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 723 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (1.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 733 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار هنگ کنگ و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)