تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند

1 DKK
=
5.327 THB
1 کرون دانمارکبرابر است با5.327 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با0.188 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند

نرخ تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند

نرخ تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 5.327 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 5.327 بات تایلند. نرخ تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند دیروز 5.323 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
5.187 5.255 کمترین
5.338 5.330 بیشترین
5.274 5.304 میانگین
0.041 0.021 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند

1 کرون دانمارک
=
5.33 بات تایلند
10 بات تایلند
=
53.27 بات تایلند
25 بات تایلند
=
133.16 بات تایلند
50 بات تایلند
=
266.33 بات تایلند
100 بات تایلند
=
532.65 بات تایلند
150 بات تایلند
=
798.98 بات تایلند
200 بات تایلند
=
1,065.31 بات تایلند
250 بات تایلند
=
1,331.63 بات تایلند
500 بات تایلند
=
2,663.27 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
5,326.54 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
26,632.7 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به کرون دانمارک

1 بات تایلند
=
0.19 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
1.88 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
4.69 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
9.39 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
18.77 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
28.16 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
37.55 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
46.93 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
93.87 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
187.74 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
938.7 کرون دانمارک
8,530 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 8,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.35 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 8,500 تومان معامله می شد.

1,600 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 1,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به بات تایلند تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/DKK و USD/THB استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)