تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان

1 DKK
=
10.16 AFN
1 کرون دانمارکبرابر است با10.16 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.098 کرون دانمارک
نرخ تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 10.160 است. یعنی 1 کرون دانمارک برابر است با 10.160 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان دیروز 10.176 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
10.161 10.161 کمترین
10.819 10.418 بیشترین
10.512 10.306 میانگین
0.178 0.070 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون دانمارک به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان

1 کرون دانمارک
=
10.16 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
101.6 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
253.99 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
507.98 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
1,015.96 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
1,523.95 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
2,031.93 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
2,539.91 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
5,079.82 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
10,159.64 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
50,798.21 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به کرون دانمارک

1 افغانی افغانستان
=
0.1 کرون دانمارک
10 کرون دانمارک
=
0.98 کرون دانمارک
25 کرون دانمارک
=
2.46 کرون دانمارک
50 کرون دانمارک
=
4.92 کرون دانمارک
100 کرون دانمارک
=
9.84 کرون دانمارک
150 کرون دانمارک
=
14.76 کرون دانمارک
200 کرون دانمارک
=
19.69 کرون دانمارک
250 کرون دانمارک
=
24.61 کرون دانمارک
500 کرون دانمارک
=
49.21 کرون دانمارک
1000 کرون دانمارک
=
98.43 کرون دانمارک
5000 کرون دانمارک
=
492.14 کرون دانمارک
9,360 تومان

قیمت کرون دانمارک امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 9,360 تومان است که نسبت به روز گذشته 290 تومان (3.01 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون دانمارک ، روز گذشته با قیمت 9,650 تومان معامله می شد.

921 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 921 تومان است که نسبت به روز گذشته 27 تومان (2.85 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 948 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون دانمارک به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به کرون دانمارک و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون دانمارک را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)