تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان

1 CHF
=
3.842 TMT
1 فرانک سوئیسبرابر است با3.842 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.26 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 3.842 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 3.842 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان دیروز 3.846 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
3.832 3.832 کمترین
4.070 3.898 بیشترین
3.944 3.860 میانگین
0.069 0.020 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان

1 فرانک سوئیس
=
3.84 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
38.42 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
96.05 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
192.1 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
384.19 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
576.29 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
768.39 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
960.48 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,920.97 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
3,841.93 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
19,209.66 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس

1 منات ترکمنستان
=
0.26 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
2.6 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
6.51 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
13.01 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
26.03 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
39.04 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
52.06 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
65.07 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
130.14 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
260.29 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
1,301.43 فرانک سوئیس
71,300 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 71,300 تومان است که نسبت به روز گذشته 350 تومان (0.49 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 71,650 تومان معامله می شد.

18,560 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 18,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 18,630 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)