تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان

1 CHF
=
95.074 AFN
1 فرانک سوئیسبرابر است با95.074 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.011 فرانک سوئیس
نرخ تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402 برابر 95.074 است. یعنی 1 فرانک سوئیس برابر است با 95.074 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان دیروز 96.365 بود.

آمار مربوط به تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
93.041 95.712 کمترین
99.553 99.553 بیشترین
96.203 96.976 میانگین
1.429 0.939 انحراف معیار

نمودار نرخ فرانک سوئیس به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل فرانک سوئیس به افغانی افغانستان

1 فرانک سوئیس
=
95.07 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
950.74 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
2,376.84 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
4,753.68 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
9,507.36 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
14,261.04 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
19,014.73 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
23,768.41 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
47,536.81 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
95,073.63 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
475,368.13 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به فرانک سوئیس

1 افغانی افغانستان
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.11 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.26 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.53 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
1.05 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
1.58 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
2.1 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
2.63 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
5.26 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
10.52 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
52.59 فرانک سوئیس
55,800 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 55,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,400 تومان (2.45 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 57,200 تومان معامله می شد.

586 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 18 خرداد 1402, در بازار 586 تومان است که نسبت به روز گذشته 7 تومان (1.18 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 593 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل فرانک سویس به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس فرانک سویس را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)