تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان

1 BHD
=
9.303 TMT
1 دینار بحرینبرابر است با9.303 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.107 دینار بحرین
نرخ تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402 برابر 9.303 است. یعنی 1 دینار بحرین برابر است با 9.303 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان دیروز 9.303 بود.

آمار مربوط به تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
9.263 9.263 کمترین
9.360 9.330 بیشترین
9.306 9.305 میانگین
0.018 0.014 انحراف معیار

نمودار نرخ دینار بحرین به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان

1 دینار بحرین
=
9.3 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
93.03 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
232.58 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
465.16 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
930.32 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
1,395.48 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
1,860.64 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
2,325.8 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
4,651.6 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
9,303.19 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
46,515.96 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به دینار بحرین

1 منات ترکمنستان
=
0.11 دینار بحرین
10 دینار بحرین
=
1.07 دینار بحرین
25 دینار بحرین
=
2.69 دینار بحرین
50 دینار بحرین
=
5.37 دینار بحرین
100 دینار بحرین
=
10.75 دینار بحرین
150 دینار بحرین
=
16.12 دینار بحرین
200 دینار بحرین
=
21.5 دینار بحرین
250 دینار بحرین
=
26.87 دینار بحرین
500 دینار بحرین
=
53.74 دینار بحرین
1000 دینار بحرین
=
107.49 دینار بحرین
5000 دینار بحرین
=
537.45 دینار بحرین
134,850 تومان

قیمت دینار بحرین امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 134,850 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.22 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دینار بحرین ، روز گذشته با قیمت 134,550 تومان معامله می شد.

14,490 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز یکشنبه 19 آذر 1402, در بازار 14,490 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,460 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دینار بحرین به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دینار بحرین و همچنین نرخ دلار به منات ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دینار بحرین را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای دینار بحرین و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)