تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند

1 ARS
=
0.042 THB
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.042 بات تایلند
1 بات تایلندبرابر است با23.635 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 0.042 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.042 بات تایلند. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند دیروز 0.042 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند

سه ماهه یکماهه  
0.042 0.042 کمترین
0.043 0.043 بیشترین
0.042 0.042 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به بات تایلند
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند

1 پزو آرژانتین
=
0.04 بات تایلند
10 بات تایلند
=
0.42 بات تایلند
25 بات تایلند
=
1.06 بات تایلند
50 بات تایلند
=
2.12 بات تایلند
100 بات تایلند
=
4.23 بات تایلند
150 بات تایلند
=
6.35 بات تایلند
200 بات تایلند
=
8.46 بات تایلند
250 بات تایلند
=
10.58 بات تایلند
500 بات تایلند
=
21.16 بات تایلند
1000 بات تایلند
=
42.31 بات تایلند
5000 بات تایلند
=
211.55 بات تایلند

تبدیل بات تایلند به پزو آرژانتین

1 بات تایلند
=
23.63 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
236.35 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
590.87 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
1,181.74 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
2,363.48 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
3,545.22 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
4,726.96 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
5,908.7 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
11,817.4 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
23,634.8 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
118,173.99 پزو آرژانتین
67 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 67 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 67 تومان معامله می شد.

1,600 تومان

قیمت بات تایلند امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 1,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.31 درصد) افزایش یافته است. هر واحد بات تایلند ، روز گذشته با قیمت 1,595 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به بات تایلند چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به بات تایلند سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به بات تایلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به بات تایلند تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل پزو آرژانتین به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)