تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

1 ARS
=
0.192 AFN
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.192 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با5.213 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 0.192 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.192 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان دیروز 0.193 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
0.192 0.192 کمترین
0.228 0.213 بیشترین
0.212 0.200 میانگین
0.010 0.007 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

1 پزو آرژانتین
=
0.19 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
1.92 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
4.8 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
9.59 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
19.18 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
28.77 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
38.36 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
47.95 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
95.91 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
191.82 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
959.1 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین

1 افغانی افغانستان
=
5.21 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
52.13 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
130.33 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
260.66 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
521.32 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
781.98 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
1,042.65 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
1,303.31 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
2,606.62 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
5,213.23 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
26,066.16 پزو آرژانتین
139 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 139 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 139 تومان معامله می شد.

725 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 725 تومان است که نسبت به روز گذشته 3 تومان (0.42 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 722 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پزو آرژانتین و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)