تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

1 ARS
=
0.077 AFN
1 پزو آرژانتینبرابر است با0.077 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با13.055 پزو آرژانتین
نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403 برابر 0.077 است. یعنی 1 پزو آرژانتین برابر است با 0.077 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان دیروز 0.077 بود.

آمار مربوط به تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
0.077 0.077 کمترین
0.084 0.078 بیشترین
0.081 0.078 میانگین
0.003 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ پزو آرژانتین به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان

1 پزو آرژانتین
=
0.08 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
0.77 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
1.91 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
3.83 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
7.66 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
11.49 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
15.32 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
19.15 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
38.3 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
76.6 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
383 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به پزو آرژانتین

1 افغانی افغانستان
=
13.05 پزو آرژانتین
10 پزو آرژانتین
=
130.55 پزو آرژانتین
25 پزو آرژانتین
=
326.37 پزو آرژانتین
50 پزو آرژانتین
=
652.75 پزو آرژانتین
100 پزو آرژانتین
=
1,305.49 پزو آرژانتین
150 پزو آرژانتین
=
1,958.24 پزو آرژانتین
200 پزو آرژانتین
=
2,610.98 پزو آرژانتین
250 پزو آرژانتین
=
3,263.73 پزو آرژانتین
500 پزو آرژانتین
=
6,527.45 پزو آرژانتین
1000 پزو آرژانتین
=
13,054.9 پزو آرژانتین
5000 پزو آرژانتین
=
65,274.5 پزو آرژانتین
61 تومان

قیمت پزو آرژانتین امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 62 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (1.59 درصد) کاهش یافته است. هر واحد پزو آرژانتین ، روز گذشته با قیمت 63 تومان معامله می شد.

809 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 28 تیر 1403, در بازار 809 تومان است که نسبت به روز گذشته 13 تومان (1.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 822 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پزو آرژانتین به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پزو آرژانتین و همچنین نرخ دلار به افغانی افغانستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پزو آرژانتین را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پزو آرژانتین و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)