تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا

1 SGD
=
1.135 AUD
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.135 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با0.881 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403 برابر 1.135 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 1.135 دلار استرالیا. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا دیروز 1.145 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
1.123 1.123 کمترین
1.147 1.145 بیشترین
1.137 1.136 میانگین
0.005 0.006 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا

1 دلار سنگاپور
=
1.14 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
11.35 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
28.38 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
56.75 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
113.51 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
170.26 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
227.02 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
283.77 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
567.55 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
1,135.1 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
5,675.48 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به دلار سنگاپور

1 دلار استرالیا
=
0.88 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
8.81 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
22.02 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
44.05 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
88.1 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
132.15 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
176.2 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
220.25 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
440.49 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
880.98 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4,404.92 دلار سنگاپور
47,600 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 47,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.21 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 47,700 تومان معامله می شد.

41,950 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز سه شنبه 4 اردیبهشت 1403, در بازار 41,950 تومان است که نسبت به روز گذشته 300 تومان (0.72 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 41,650 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار AUD/SGD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت رزرو بانک استرالیا و سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار AUD/SGD فارکس می توانید دلار سنگاپور خود را به دلار استرالیا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)