تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان

1 KGS
=
0.809 AFN
1 سوم قرقیزستانبرابر است با0.809 افغانی افغانستان
1 افغانی افغانستانبرابر است با1.236 سوم قرقیزستان
نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403 برابر 0.809 است. یعنی 1 سوم قرقیزستان برابر است با 0.809 افغانی افغانستان. نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان دیروز 0.799 بود.

آمار مربوط به تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان

سه ماهه یکماهه  
0.792 0.795 کمترین
0.836 0.801 بیشترین
0.810 0.797 میانگین
0.014 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان
ماه
همه

تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان

1 سوم قرقیزستان
=
0.81 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
8.09 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
20.22 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
40.44 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
80.88 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
121.32 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
161.77 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
202.21 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
404.42 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
808.83 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
4,044.15 افغانی افغانستان

تبدیل افغانی افغانستان به سوم قرقیزستان

1 افغانی افغانستان
=
1.24 سوم قرقیزستان
10 سوم قرقیزستان
=
12.36 سوم قرقیزستان
25 سوم قرقیزستان
=
30.91 سوم قرقیزستان
50 سوم قرقیزستان
=
61.82 سوم قرقیزستان
100 سوم قرقیزستان
=
123.64 سوم قرقیزستان
150 سوم قرقیزستان
=
185.45 سوم قرقیزستان
200 سوم قرقیزستان
=
247.27 سوم قرقیزستان
250 سوم قرقیزستان
=
309.09 سوم قرقیزستان
500 سوم قرقیزستان
=
618.18 سوم قرقیزستان
1000 سوم قرقیزستان
=
1,236.35 سوم قرقیزستان
5000 سوم قرقیزستان
=
6,181.77 سوم قرقیزستان
740 تومان

قیمت سوم قرقیزستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 740 تومان است که نسبت به روز گذشته 8 تومان (1.07 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سوم قرقیزستان ، روز گذشته با قیمت 748 تومان معامله می شد.

915 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 29 فروردین 1403, در بازار 915 تومان است که نسبت به روز گذشته 22 تومان (2.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 937 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به افغانی افغانستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سوم قرقیزستان به افغانی افغانستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی قرقیزستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سوم قرقیزستان را به افغانی افغانستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سوم قرقیزستان و افغانی افغانستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)