تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به فرانک سوئیس

1 JPY
=
0.006 CHF
1 ین ژاپنبرابر است با0.006 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با167.959 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل ین ژاپن به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل ین ژاپن به فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.006 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.006 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل ین ژاپن به فرانک سوئیس دیروز 0.006 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.006 0.006 کمترین
0.006 0.006 بیشترین
0.006 0.006 میانگین
0.000 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به فرانک سوئیس

1 ین ژاپن
=
0.01 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.06 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
0.15 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
0.3 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
0.6 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
0.89 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
1.19 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
1.49 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
2.98 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
5.95 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
29.77 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به ین ژاپن

1 فرانک سوئیس
=
167.96 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
1,679.59 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
4,198.97 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
8,397.95 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
16,795.9 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
25,193.84 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
33,591.79 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
41,989.74 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
83,979.48 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
167,958.95 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
839,794.75 ین ژاپن
34,290 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 34,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,210 تومان معامله می شد.

57,600 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 57,600 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 57,800 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار CHF/JPY فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی سویس بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار CHF/JPY فارکس می توانید ین ژاپن خود را به فرانک سویس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)