تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان

1 AFN
=
0.049 TMT
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.049 منات ترکمنستان
1 منات ترکمنستانبرابر است با20.203 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402 برابر 0.049 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.049 منات ترکمنستان. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان دیروز 0.050 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان

سه ماهه یکماهه  
0.043 0.047 کمترین
0.051 0.051 بیشترین
0.047 0.049 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به منات ترکمنستان
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان

1 افغانی افغانستان
=
0.05 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
0.49 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
1.24 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
2.47 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
4.95 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
7.42 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
9.9 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
12.37 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
24.75 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
49.5 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
247.49 منات ترکمنستان

تبدیل منات ترکمنستان به افغانی افغانستان

1 منات ترکمنستان
=
20.2 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
202.03 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
505.07 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
1,010.13 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
2,020.27 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
3,030.4 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
4,040.54 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
5,050.67 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
10,101.34 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
20,202.69 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
101,013.44 افغانی افغانستان
714 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 714 تومان است که نسبت به روز گذشته 13 تومان (1.79 درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 727 تومان معامله می شد.

14,430 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز چهارشنبه 8 آذر 1402, در بازار 14,430 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (0.89 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 14,560 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به منات ترکمنستان چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به منات ترکمنستان سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به منات ترکمنستان تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای افغانی افغانستان و منات ترکمنستان به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)