تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس

1 TMT
=
0.261 CHF
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.261 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با3.834 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 0.261 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 0.261 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس دیروز 0.261 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.246 0.253 کمترین
0.261 0.261 بیشترین
0.253 0.258 میانگین
0.004 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سوئیس

1 منات ترکمنستان
=
0.26 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
2.61 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
6.52 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
13.04 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
26.09 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
39.13 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
52.17 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
65.21 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
130.43 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
260.86 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
1,304.29 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به منات ترکمنستان

1 فرانک سوئیس
=
3.83 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
38.34 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
95.84 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
191.68 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
383.35 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
575.03 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
766.7 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
958.38 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,916.76 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
3,833.52 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
19,167.58 منات ترکمنستان
18,800 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 18,800 تومان است که نسبت به روز گذشته 530 تومان (2.74 درصد) کاهش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 19,330 تومان معامله می شد.

72,050 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 72,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 2,050 تومان (2.77 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 74,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)