تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا

1 TMT
=
0.444 AUD
1 منات ترکمنستانبرابر است با0.444 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با2.251 منات ترکمنستان
نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403 برابر 0.444 است. یعنی 1 منات ترکمنستان برابر است با 0.444 دلار استرالیا. نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا دیروز 0.446 بود.

آمار مربوط به تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.431 0.432 کمترین
0.446 0.446 بیشترین
0.437 0.438 میانگین
0.003 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ منات ترکمنستان به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا

1 منات ترکمنستان
=
0.44 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
4.44 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
11.1 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
22.21 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
44.42 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
66.62 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
88.83 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
111.04 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
222.08 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
444.16 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
2,220.79 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به منات ترکمنستان

1 دلار استرالیا
=
2.25 منات ترکمنستان
10 منات ترکمنستان
=
22.51 منات ترکمنستان
25 منات ترکمنستان
=
56.29 منات ترکمنستان
50 منات ترکمنستان
=
112.57 منات ترکمنستان
100 منات ترکمنستان
=
225.14 منات ترکمنستان
150 منات ترکمنستان
=
337.72 منات ترکمنستان
200 منات ترکمنستان
=
450.29 منات ترکمنستان
250 منات ترکمنستان
=
562.86 منات ترکمنستان
500 منات ترکمنستان
=
1,125.72 منات ترکمنستان
1000 منات ترکمنستان
=
2,251.45 منات ترکمنستان
5000 منات ترکمنستان
=
11,257.23 منات ترکمنستان
19,000 تومان

قیمت منات ترکمنستان امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403, در بازار 19,000 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (1.06 درصد) افزایش یافته است. هر واحد منات ترکمنستان ، روز گذشته با قیمت 18,800 تومان معامله می شد.

42,750 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز پنج شنبه 30 فروردین 1403, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 550 تومان (1.3 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 42,200 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل منات ترکمنستان به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی ترکمنستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس منات ترکمنستان را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل منات ترکمنستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)