تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی

1 TJS
=
125.639 KRW
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با125.639 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.008 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403 برابر 125.639 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 125.639 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی دیروز 125.685 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
119.752 122.471 کمترین
127.312 127.312 بیشترین
122.472 124.236 میانگین
1.569 1.428 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی

1 سامانی تاجیکستان
=
125.64 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,256.39 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
3,140.97 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
6,281.95 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
12,563.89 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
18,845.84 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
25,127.78 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
31,409.73 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
62,819.46 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
125,638.92 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
628,194.6 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به سامانی تاجیکستان

1 وون کره جنوبی
=
0.01 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
0.08 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
0.2 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
0.4 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
0.8 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1.19 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1.59 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1.99 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
3.98 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
7.96 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
39.8 سامانی تاجیکستان
5,910 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 5,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (2.48 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 6,060 تومان معامله می شد.

4,705 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز یکشنبه 2 اردیبهشت 1403, در بازار 4,705 تومان است که نسبت به روز گذشته 115 تومان (2.39 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,820 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به سامانی تاجیکستان و همچنین نرخ دلار به وون کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای سامانی تاجیکستان و وون کره جنوبی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)