تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

1 TJS
=
0.08 CHF
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.08 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با12.427 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس امروز دوشنبه 20 آذر 1402 برابر 0.080 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.080 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس دیروز 0.080 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.079 0.079 کمترین
0.084 0.082 بیشترین
0.082 0.081 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

1 سامانی تاجیکستان
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.8 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.01 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.02 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.05 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.07 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.09 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
20.12 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
40.24 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
80.47 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
402.36 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 فرانک سوئیس
=
12.43 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
124.27 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
310.67 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
621.33 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,242.66 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,863.99 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,485.32 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
3,106.66 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
6,213.31 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
12,426.62 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
62,133.11 سامانی تاجیکستان
4,630 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 4,630 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,640 تومان معامله می شد.

57,550 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز دوشنبه 20 آذر 1402, در بازار 57,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.26 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 57,700 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)