تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

1 TJS
=
0.084 CHF
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.084 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با11.907 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس امروز شنبه 5 خرداد 1403 برابر 0.084 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.084 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس دیروز 0.084 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.080 0.083 کمترین
0.084 0.084 بیشترین
0.082 0.083 میانگین
0.001 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سوئیس

1 سامانی تاجیکستان
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.84 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.1 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.2 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.4 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.6 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.8 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
21 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
41.99 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
83.98 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
419.92 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به سامانی تاجیکستان

1 فرانک سوئیس
=
11.91 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
119.07 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
297.68 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
595.36 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
1,190.71 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,786.07 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
2,381.42 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,976.78 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
5,953.55 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
11,907.1 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
59,535.52 سامانی تاجیکستان
5,310 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 5,310 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.75 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 5,350 تومان معامله می شد.

63,250 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز شنبه 5 خرداد 1403, در بازار 63,250 تومان است که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.63 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 63,650 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)