تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا

1 TJS
=
0.124 CAD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.124 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با8.053 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.124 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.124 دلار کانادا. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا دیروز 0.125 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.122 0.125 کمترین
0.127 0.127 بیشترین
0.125 0.126 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا

1 سامانی تاجیکستان
=
0.12 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
1.24 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
3.1 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
6.21 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
12.42 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
18.63 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
24.84 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
31.04 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
62.09 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
124.18 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
620.89 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به سامانی تاجیکستان

1 دلار کانادا
=
8.05 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
80.53 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
201.32 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
402.65 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
805.3 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,207.95 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,610.6 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
2,013.25 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
4,026.49 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
8,052.98 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
40,264.9 سامانی تاجیکستان
4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,675 تومان معامله می شد.

37,340 تومان

قیمت دلار کانادا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 37,340 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.13 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,290 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)