تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا

1 TJS
=
0.138 AUD
1 سامانی تاجیکستانبرابر است با0.138 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با7.238 سامانی تاجیکستان
نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا امروز سه شنبه 7 آذر 1402 برابر 0.138 است. یعنی 1 سامانی تاجیکستان برابر است با 0.138 دلار استرالیا. نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا دیروز 0.140 بود.

آمار مربوط به تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.139 0.139 کمترین
0.145 0.144 بیشترین
0.142 0.141 میانگین
0.002 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا

1 سامانی تاجیکستان
=
0.14 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
1.38 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
3.45 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
6.91 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
13.82 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
20.72 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
27.63 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
34.54 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
69.08 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
138.16 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
690.79 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به سامانی تاجیکستان

1 دلار استرالیا
=
7.24 سامانی تاجیکستان
10 سامانی تاجیکستان
=
72.38 سامانی تاجیکستان
25 سامانی تاجیکستان
=
180.95 سامانی تاجیکستان
50 سامانی تاجیکستان
=
361.9 سامانی تاجیکستان
100 سامانی تاجیکستان
=
723.81 سامانی تاجیکستان
150 سامانی تاجیکستان
=
1,085.71 سامانی تاجیکستان
200 سامانی تاجیکستان
=
1,447.62 سامانی تاجیکستان
250 سامانی تاجیکستان
=
1,809.52 سامانی تاجیکستان
500 سامانی تاجیکستان
=
3,619.05 سامانی تاجیکستان
1000 سامانی تاجیکستان
=
7,238.1 سامانی تاجیکستان
5000 سامانی تاجیکستان
=
36,190.48 سامانی تاجیکستان
4,635 تومان

قیمت سامانی تاجیکستان امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 4,635 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.86 درصد) کاهش یافته است. هر واحد سامانی تاجیکستان ، روز گذشته با قیمت 4,675 تومان معامله می شد.

33,560 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز سه شنبه 7 آذر 1402, در بازار 33,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 100 تومان (0.3 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 33,460 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل سامانی تاجیکستان به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی تاجیکستان بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس سامانی تاجیکستان را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل سامانی تاجیکستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)