تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی

1 SYP
=
0.101 KRW
1 پوند سوریهبرابر است با0.101 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با9.893 پوند سوریه
نرخ تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی امروز دوشنبه 13 آذر 1402 برابر 0.101 است. یعنی 1 پوند سوریه برابر است با 0.101 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی دیروز 0.101 بود.

آمار مربوط به تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
0.100 0.100 کمترین
0.105 0.102 بیشترین
0.103 0.101 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ پوند سوریه به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی

1 پوند سوریه
=
0.1 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1.01 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
2.53 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
5.05 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
10.11 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
15.16 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
20.22 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
25.27 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
50.54 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
101.08 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
505.41 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به پوند سوریه

1 وون کره جنوبی
=
9.89 پوند سوریه
10 پوند سوریه
=
98.93 پوند سوریه
25 پوند سوریه
=
247.32 پوند سوریه
50 پوند سوریه
=
494.65 پوند سوریه
100 پوند سوریه
=
989.29 پوند سوریه
150 پوند سوریه
=
1,483.94 پوند سوریه
200 پوند سوریه
=
1,978.59 پوند سوریه
250 پوند سوریه
=
2,473.23 پوند سوریه
500 پوند سوریه
=
4,946.47 پوند سوریه
1000 پوند سوریه
=
9,892.93 پوند سوریه
5000 پوند سوریه
=
49,464.66 پوند سوریه
395 تومان هر 100 تا

قیمت صد پوند سوریه امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 395 تومان است که نسبت به روز گذشته 1 تومان (0.25 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد پوند سوریه ، روز گذشته با قیمت 396 تومان معامله می شد.

3,910 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز دوشنبه 13 آذر 1402, در بازار 3,910 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.13 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,905 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل پوند سوریه به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به پوند سوریه و همچنین نرخ دلار به وون کره جنوبی بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس پوند سوریه را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل هیچ کدام از ارزهای پوند سوریه و وون کره جنوبی به ارزهای دیگر وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)