تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی

1 SGD
=
1,012.858 KRW
1 دلار سنگاپوربرابر است با1,012.858 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.001 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 1,012.858 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 1,012.858 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی دیروز 1,010.866 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
984.084 995.626 کمترین
1019.707 1019.707 بیشترین
996.287 1005.509 میانگین
8.107 7.085 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی

1 دلار سنگاپور
=
1,012.86 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
10,128.58 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
25,321.45 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
50,642.91 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
101,285.82 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
151,928.73 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
202,571.64 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
253,214.55 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
506,429.1 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
1,012,858.19 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
5,064,290.96 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به دلار سنگاپور

1 وون کره جنوبی
=
0 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
0.01 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
0.02 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
0.05 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
0.1 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
0.15 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
0.2 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
0.25 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
0.49 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
0.99 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4.94 دلار سنگاپور
47,700 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 47,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.42 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 47,900 تومان معامله می شد.

4,710 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 4,710 تومان است که نسبت به روز گذشته 25 تومان (0.53 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,735 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)