تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سوئیس

1 SGD
=
0.676 CHF
1 دلار سنگاپوربرابر است با0.676 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با1.48 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 0.676 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 0.676 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سوئیس دیروز 0.678 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.657 0.669 کمترین
0.678 0.678 بیشترین
0.669 0.673 میانگین
0.006 0.003 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سوئیس

1 دلار سنگاپور
=
0.68 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
6.76 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
16.89 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
33.79 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
67.58 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
101.37 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
135.16 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
168.95 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
337.9 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
675.8 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
3,378.98 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به دلار سنگاپور

1 فرانک سوئیس
=
1.48 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
14.8 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
36.99 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
73.99 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
147.97 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
221.96 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
295.95 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
369.93 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
739.87 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
1,479.74 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
7,398.69 دلار سنگاپور
43,050 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 43,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 250 تومان (0.58 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 43,300 تومان معامله می شد.

63,700 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 63,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 200 تومان (0.31 درصد) کاهش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 63,900 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سنگاپور بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/CHF استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)