تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا

1 SGD
=
1.004 CAD
1 دلار سنگاپوربرابر است با1.004 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با0.996 دلار سنگاپور
نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 1.004 است. یعنی 1 دلار سنگاپور برابر است با 1.004 دلار کانادا. نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا دیروز 1.004 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.998 0.999 کمترین
1.020 1.005 بیشترین
1.005 1.002 میانگین
0.005 0.002 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار سنگاپور به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا

1 دلار سنگاپور
=
1 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
10.04 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
25.11 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
50.22 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
100.45 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
150.67 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
200.89 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
251.12 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
502.23 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
1,004.46 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
5,022.32 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به دلار سنگاپور

1 دلار کانادا
=
1 دلار سنگاپور
10 دلار سنگاپور
=
9.96 دلار سنگاپور
25 دلار سنگاپور
=
24.89 دلار سنگاپور
50 دلار سنگاپور
=
49.78 دلار سنگاپور
100 دلار سنگاپور
=
99.56 دلار سنگاپور
150 دلار سنگاپور
=
149.33 دلار سنگاپور
200 دلار سنگاپور
=
199.11 دلار سنگاپور
250 دلار سنگاپور
=
248.89 دلار سنگاپور
500 دلار سنگاپور
=
497.78 دلار سنگاپور
1000 دلار سنگاپور
=
995.56 دلار سنگاپور
5000 دلار سنگاپور
=
4,977.78 دلار سنگاپور
42,750 تومان

قیمت دلار سنگاپور امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 42,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار سنگاپور ، روز گذشته با قیمت 42,750 تومان معامله می شد.

42,550 تومان

قیمت دلار کانادا امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 42,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 42,550 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار سنگاپور به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس دلار سنگاپور را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/SGD و USD/CAD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)