تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد

1 NZD
=
6.448 SEK
1 دلار نیوزلندبرابر است با6.448 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با0.155 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد امروز سه شنبه 28 فروردین 1403 برابر 6.448 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 6.448 کرون سوئد. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد دیروز 6.468 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
6.299 6.320 کمترین
6.476 6.476 بیشترین
6.373 6.388 میانگین
0.043 0.044 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد

1 دلار نیوزلند
=
6.45 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
64.48 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
161.2 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
322.41 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
644.82 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
967.23 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
1,289.63 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
1,612.04 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
3,224.09 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
6,448.17 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
32,240.87 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به دلار نیوزلند

1 کرون سوئد
=
0.16 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
1.55 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
3.88 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
7.75 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
15.51 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
23.26 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
31.02 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
38.77 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
77.54 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
155.08 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
775.41 دلار نیوزلند
38,750 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 38,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 1,450 تومان (3.61 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 40,200 تومان معامله می شد.

6,010 تومان

قیمت کرون سوئد امروز سه شنبه 28 فروردین 1403, در بازار 6,010 تومان است که نسبت به روز گذشته 210 تومان (3.38 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 6,220 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به دلار نیوزلند و همچنین نرخ دلار به کرون سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای NZD/USD و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)