تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد

1 AFN
=
0.14 SEK
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.14 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با7.137 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402 برابر 0.140 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.140 کرون سوئد. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد دیروز 0.141 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.139 0.139 کمترین
0.152 0.143 بیشترین
0.144 0.142 میانگین
0.003 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد

1 افغانی افغانستان
=
0.14 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
1.4 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
3.5 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
7.01 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
14.01 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
21.02 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
28.02 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
35.03 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
70.06 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
140.12 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
700.62 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به افغانی افغانستان

1 کرون سوئد
=
7.14 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
71.37 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
178.41 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
356.83 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
713.66 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
1,070.49 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,427.32 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
1,784.14 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
3,568.29 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
7,136.58 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
35,682.9 افغانی افغانستان
779 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 779 تومان است که نسبت به روز گذشته 11 تومان (1.43 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 768 تومان معامله می شد.

5,560 تومان

قیمت کرون سوئد امروز پنج شنبه 3 اسفند 1402, در بازار 5,560 تومان است که نسبت به روز گذشته 90 تومان (1.65 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,470 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به کرون سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)