تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

1 JPY
=
0.067 SEK
1 ین ژاپنبرابر است با0.067 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با14.86 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403 برابر 0.067 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.067 کرون سوئد. نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد دیروز 0.068 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.067 0.067 کمترین
0.071 0.071 بیشترین
0.070 0.069 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

1 ین ژاپن
=
0.07 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.67 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
1.68 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
3.36 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
6.73 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
10.09 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
13.46 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
16.82 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
33.65 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
67.29 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
336.46 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن

1 کرون سوئد
=
14.86 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
148.6 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
371.51 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
743.02 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
1,486.04 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
2,229.06 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
2,972.08 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
3,715.1 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
7,430.19 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
14,860.39 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
74,301.94 ین ژاپن
37,320 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 37,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 80 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 37,240 تومان معامله می شد.

5,550 تومان

قیمت کرون سوئد امروز چهارشنبه 9 خرداد 1403, در بازار 5,550 تومان است که نسبت به روز گذشته 50 تومان (0.91 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 5,500 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/JPY و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)