تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

1 JPY
=
0.071 SEK
1 ین ژاپنبرابر است با0.071 کرون سوئد
1 کرون سوئدبرابر است با14.133 ین ژاپن
نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد امروز جمعه 10 آذر 1402 برابر 0.071 است. یعنی 1 ین ژاپن برابر است با 0.071 کرون سوئد. نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد دیروز 0.070 بود.

آمار مربوط به تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

سه ماهه یکماهه  
0.070 0.070 کمترین
0.076 0.074 بیشترین
0.073 0.071 میانگین
0.002 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ ین ژاپن به کرون سوئد
ماه
همه

تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد

1 ین ژاپن
=
0.07 کرون سوئد
10 کرون سوئد
=
0.71 کرون سوئد
25 کرون سوئد
=
1.77 کرون سوئد
50 کرون سوئد
=
3.54 کرون سوئد
100 کرون سوئد
=
7.08 کرون سوئد
150 کرون سوئد
=
10.61 کرون سوئد
200 کرون سوئد
=
14.15 کرون سوئد
250 کرون سوئد
=
17.69 کرون سوئد
500 کرون سوئد
=
35.38 کرون سوئد
1000 کرون سوئد
=
70.76 کرون سوئد
5000 کرون سوئد
=
353.79 کرون سوئد

تبدیل کرون سوئد به ین ژاپن

1 کرون سوئد
=
14.13 ین ژاپن
10 ین ژاپن
=
141.33 ین ژاپن
25 ین ژاپن
=
353.32 ین ژاپن
50 ین ژاپن
=
706.64 ین ژاپن
100 ین ژاپن
=
1,413.28 ین ژاپن
150 ین ژاپن
=
2,119.92 ین ژاپن
200 ین ژاپن
=
2,826.56 ین ژاپن
250 ین ژاپن
=
3,533.21 ین ژاپن
500 ین ژاپن
=
7,066.41 ین ژاپن
1000 ین ژاپن
=
14,132.82 ین ژاپن
5000 ین ژاپن
=
70,664.12 ین ژاپن
34,380 تومان هر 100 تا

قیمت صد ین ژاپن امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 34,380 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.2 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد ین ژاپن ، روز گذشته با قیمت 34,450 تومان معامله می شد.

4,860 تومان

قیمت کرون سوئد امروز جمعه 10 آذر 1402, در بازار 4,860 تومان است که نسبت به روز گذشته 40 تومان (0.82 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون سوئد ، روز گذشته با قیمت 4,900 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون سوئد چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل ین ژاپن به کرون سوئد سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی سوئد بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس ین ژاپن را به کرون سوئد تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/JPY و USD/SEK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)