تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا

1 NZD
=
0.834 CAD
1 دلار نیوزلندبرابر است با0.834 دلار کانادا
1 دلار کانادابرابر است با1.199 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا امروز پنج شنبه 16 آذر 1402 برابر 0.834 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 0.834 دلار کانادا. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا دیروز 0.833 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا

سه ماهه یکماهه  
0.797 0.814 کمترین
0.837 0.837 بیشترین
0.814 0.826 میانگین
0.012 0.008 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به دلار کانادا
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا

1 دلار نیوزلند
=
0.83 دلار کانادا
10 دلار کانادا
=
8.34 دلار کانادا
25 دلار کانادا
=
20.84 دلار کانادا
50 دلار کانادا
=
41.69 دلار کانادا
100 دلار کانادا
=
83.37 دلار کانادا
150 دلار کانادا
=
125.06 دلار کانادا
200 دلار کانادا
=
166.75 دلار کانادا
250 دلار کانادا
=
208.44 دلار کانادا
500 دلار کانادا
=
416.87 دلار کانادا
1000 دلار کانادا
=
833.74 دلار کانادا
5000 دلار کانادا
=
4,168.71 دلار کانادا

تبدیل دلار کانادا به دلار نیوزلند

1 دلار کانادا
=
1.2 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
11.99 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
29.99 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
59.97 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
119.94 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
179.91 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
239.88 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
299.85 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
599.71 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
1,199.41 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
5,997.06 دلار نیوزلند
31,050 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 31,050 تومان است که نسبت به روز گذشته 70 تومان (0.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 31,120 تومان معامله می شد.

37,220 تومان

قیمت دلار کانادا امروز پنج شنبه 16 آذر 1402, در بازار 37,220 تومان است که نسبت به روز گذشته 130 تومان (0.35 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار کانادا ، روز گذشته با قیمت 37,350 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار کانادا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار کانادا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار NZD/CAD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی کانادا بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به دلار کانادا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار NZD/CAD فارکس می توانید دلار نیوزلند خود را به دلار کانادا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)