تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا

1 NZD
=
0.937 AUD
1 دلار نیوزلندبرابر است با0.937 دلار استرالیا
1 دلار استرالیابرابر است با1.067 دلار نیوزلند
نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402 برابر 0.937 است. یعنی 1 دلار نیوزلند برابر است با 0.937 دلار استرالیا. نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا دیروز 0.944 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا

سه ماهه یکماهه  
0.925 0.929 کمترین
0.945 0.945 بیشترین
0.932 0.938 میانگین
0.006 0.005 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار نیوزلند به دلار استرالیا
ماه
همه

تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا

1 دلار نیوزلند
=
0.94 دلار استرالیا
10 دلار استرالیا
=
9.37 دلار استرالیا
25 دلار استرالیا
=
23.43 دلار استرالیا
50 دلار استرالیا
=
46.86 دلار استرالیا
100 دلار استرالیا
=
93.73 دلار استرالیا
150 دلار استرالیا
=
140.59 دلار استرالیا
200 دلار استرالیا
=
187.45 دلار استرالیا
250 دلار استرالیا
=
234.32 دلار استرالیا
500 دلار استرالیا
=
468.64 دلار استرالیا
1000 دلار استرالیا
=
937.27 دلار استرالیا
5000 دلار استرالیا
=
4,686.36 دلار استرالیا

تبدیل دلار استرالیا به دلار نیوزلند

1 دلار استرالیا
=
1.07 دلار نیوزلند
10 دلار نیوزلند
=
10.67 دلار نیوزلند
25 دلار نیوزلند
=
26.67 دلار نیوزلند
50 دلار نیوزلند
=
53.35 دلار نیوزلند
100 دلار نیوزلند
=
106.69 دلار نیوزلند
150 دلار نیوزلند
=
160.04 دلار نیوزلند
200 دلار نیوزلند
=
213.39 دلار نیوزلند
250 دلار نیوزلند
=
266.73 دلار نیوزلند
500 دلار نیوزلند
=
533.46 دلار نیوزلند
1000 دلار نیوزلند
=
1,066.93 دلار نیوزلند
5000 دلار نیوزلند
=
5,334.63 دلار نیوزلند
35,530 تومان

قیمت دلار نیوزلند امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 35,530 تومان است که نسبت به روز گذشته 440 تومان (1.22 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار نیوزلند ، روز گذشته با قیمت 35,970 تومان معامله می شد.

37,920 تومان

قیمت دلار استرالیا امروز چهارشنبه 9 اسفند 1402, در بازار 37,920 تومان است که نسبت به روز گذشته 180 تومان (0.47 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا ، روز گذشته با قیمت 38,100 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار استرالیا چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار نیوزلند به دلار استرالیا سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار AUD/NZD فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت رزرو بانک استرالیا و سایت بانک مرکزی نیوزلند بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار نیوزلند را به دلار استرالیا تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار AUD/NZD فارکس می توانید دلار نیوزلند خود را به دلار استرالیا تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)