تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

1 NOK
=
124.133 KRW
1 کرون نروژبرابر است با124.133 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.008 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی امروز دوشنبه 3 مهر 1402 برابر 124.133 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 124.133 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی دیروز 124.147 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
121.513 122.470 کمترین
128.940 125.154 بیشترین
125.113 124.107 میانگین
1.913 0.573 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

1 کرون نروژ
=
124.13 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,241.33 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
3,103.33 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
6,206.66 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
12,413.31 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
18,619.97 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
24,826.62 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
31,033.28 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
62,066.56 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
124,133.12 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
620,665.61 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ

1 وون کره جنوبی
=
0.01 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
0.08 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
0.2 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
0.4 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
0.81 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1.21 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1.61 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
2.01 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
4.03 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
8.06 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
40.28 کرون نروژ
4,615 تومان

قیمت کرون نروژ امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 4,615 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,615 تومان معامله می شد.

3,720 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز دوشنبه 3 مهر 1402, در بازار 3,720 تومان است که نسبت به روز گذشته 5 تومان (0.13 درصد) افزایش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 3,715 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)