تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

1 NOK
=
126.193 KRW
1 کرون نروژبرابر است با126.193 وون کره جنوبی
1 وون کره جنوبیبرابر است با0.008 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی امروز شنبه 5 اسفند 1402 برابر 126.193 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 126.193 وون کره جنوبی. نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی دیروز 126.510 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

سه ماهه یکماهه  
119.867 124.718 کمترین
128.185 128.185 بیشترین
125.615 126.461 میانگین
2.516 0.940 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به وون کره جنوبی
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی

1 کرون نروژ
=
126.19 وون کره جنوبی
10 وون کره جنوبی
=
1,261.93 وون کره جنوبی
25 وون کره جنوبی
=
3,154.84 وون کره جنوبی
50 وون کره جنوبی
=
6,309.67 وون کره جنوبی
100 وون کره جنوبی
=
12,619.34 وون کره جنوبی
150 وون کره جنوبی
=
18,929.01 وون کره جنوبی
200 وون کره جنوبی
=
25,238.68 وون کره جنوبی
250 وون کره جنوبی
=
31,548.35 وون کره جنوبی
500 وون کره جنوبی
=
63,096.71 وون کره جنوبی
1000 وون کره جنوبی
=
126,193.41 وون کره جنوبی
5000 وون کره جنوبی
=
630,967.07 وون کره جنوبی

تبدیل وون کره جنوبی به کرون نروژ

1 وون کره جنوبی
=
0.01 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
0.08 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
0.2 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
0.4 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
0.79 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1.19 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
1.58 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
1.98 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
3.96 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
7.92 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
39.62 کرون نروژ
5,450 تومان

قیمت کرون نروژ امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 5,450 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.37 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,470 تومان معامله می شد.

4,320 تومان هر 100 تا

قیمت صد وون کره جنوبی امروز شنبه 5 اسفند 1402, در بازار 4,320 تومان است که نسبت به روز گذشته 0 تومان (0 درصد) کاهش یافته است. هر واحد صد وون کره جنوبی ، روز گذشته با قیمت 4,320 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به وون کره جنوبی چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به وون کره جنوبی سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به وون کره جنوبی تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل وون کره جنوبی به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)