تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

1 NOK
=
0.729 HKD
1 کرون نروژبرابر است با0.729 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با1.371 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402 برابر 0.729 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.729 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ دیروز 0.732 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.697 0.697 کمترین
0.752 0.733 بیشترین
0.719 0.715 میانگین
0.012 0.012 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

1 کرون نروژ
=
0.73 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
7.29 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
18.23 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
36.47 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
72.94 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
109.41 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
145.88 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
182.35 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
364.69 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
729.39 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
3,646.93 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ

1 دلار هنگ کنگ
=
1.37 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
13.71 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
34.28 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
68.55 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
137.1 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
205.65 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
274.2 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
342.75 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
685.51 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
1,371.02 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
6,855.08 کرون نروژ
4,750 تومان

قیمت کرون نروژ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 4,750 تومان است که نسبت به روز گذشته 10 تومان (0.21 درصد) افزایش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 4,740 تومان معامله می شد.

6,510 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز پنج شنبه 9 آذر 1402, در بازار 6,510 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.46 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 6,480 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/NOK و USD/HKD استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)