تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ

1 HKD
=
1.406 NOK
1 دلار هنگ کنگبرابر است با1.406 کرون نروژ
1 کرون نروژبرابر است با0.711 دلار هنگ کنگ
نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 برابر 1.406 است. یعنی 1 دلار هنگ کنگ برابر است با 1.406 کرون نروژ. نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ دیروز 1.407 بود.

آمار مربوط به تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ

سه ماهه یکماهه  
1.331 1.364 کمترین
1.409 1.409 بیشترین
1.361 1.386 میانگین
0.021 0.014 انحراف معیار

نمودار نرخ دلار هنگ کنگ به کرون نروژ
ماه
همه

تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ

1 دلار هنگ کنگ
=
1.41 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
14.06 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
35.14 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
70.29 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
140.57 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
210.86 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
281.14 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
351.43 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
702.86 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
1,405.72 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
7,028.6 کرون نروژ

تبدیل کرون نروژ به دلار هنگ کنگ

1 کرون نروژ
=
0.71 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
7.11 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
17.78 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
35.57 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
71.14 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
106.71 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
142.28 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
177.84 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
355.69 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
711.38 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
3,556.9 دلار هنگ کنگ
8,290 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 8,290 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.36 درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,320 تومان معامله می شد.

5,900 تومان

قیمت کرون نروژ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403, در بازار 5,900 تومان است که نسبت به روز گذشته 20 تومان (0.34 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,920 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به کرون نروژ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل دلار هنگ کنگ به کرون نروژ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس دلار هنگ کنگ را به کرون نروژ تبدیل کرد؟
به صورت مستقیم نه ولی از طریق واسط دلار آمریکا بله. برای این کار باید از دو تبدیل در بازارهای USD/HKD و USD/NOK استفاده کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)