تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ

1 AFN
=
0.11 HKD
1 افغانی افغانستانبرابر است با0.11 دلار هنگ کنگ
1 دلار هنگ کنگبرابر است با9.104 افغانی افغانستان
نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 26 فروردین 1403 برابر 0.110 است. یعنی 1 افغانی افغانستان برابر است با 0.110 دلار هنگ کنگ. نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ دیروز 0.110 بود.

آمار مربوط به تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ

سه ماهه یکماهه  
0.105 0.109 کمترین
0.110 0.110 بیشترین
0.108 0.110 میانگین
0.002 0.000 انحراف معیار

نمودار نرخ افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ
ماه
همه

تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ

1 افغانی افغانستان
=
0.11 دلار هنگ کنگ
10 دلار هنگ کنگ
=
1.1 دلار هنگ کنگ
25 دلار هنگ کنگ
=
2.75 دلار هنگ کنگ
50 دلار هنگ کنگ
=
5.49 دلار هنگ کنگ
100 دلار هنگ کنگ
=
10.98 دلار هنگ کنگ
150 دلار هنگ کنگ
=
16.48 دلار هنگ کنگ
200 دلار هنگ کنگ
=
21.97 دلار هنگ کنگ
250 دلار هنگ کنگ
=
27.46 دلار هنگ کنگ
500 دلار هنگ کنگ
=
54.92 دلار هنگ کنگ
1000 دلار هنگ کنگ
=
109.84 دلار هنگ کنگ
5000 دلار هنگ کنگ
=
549.2 دلار هنگ کنگ

تبدیل دلار هنگ کنگ به افغانی افغانستان

1 دلار هنگ کنگ
=
9.1 افغانی افغانستان
10 افغانی افغانستان
=
91.04 افغانی افغانستان
25 افغانی افغانستان
=
227.6 افغانی افغانستان
50 افغانی افغانستان
=
455.21 افغانی افغانستان
100 افغانی افغانستان
=
910.41 افغانی افغانستان
150 افغانی افغانستان
=
1,365.62 افغانی افغانستان
200 افغانی افغانستان
=
1,820.82 افغانی افغانستان
250 افغانی افغانستان
=
2,276.03 افغانی افغانستان
500 افغانی افغانستان
=
4,552.06 افغانی افغانستان
1000 افغانی افغانستان
=
9,104.12 افغانی افغانستان
5000 افغانی افغانستان
=
45,520.61 افغانی افغانستان
960 تومان

قیمت افغانی افغانستان امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 960 تومان است که نسبت به روز گذشته 59 تومان (6.55 درصد) افزایش یافته است. هر واحد افغانی افغانستان ، روز گذشته با قیمت 901 تومان معامله می شد.

8,740 تومان

قیمت دلار هنگ کنگ امروز یکشنبه 26 فروردین 1403, در بازار 8,740 تومان است که نسبت به روز گذشته 510 تومان (6.2 درصد) افزایش یافته است. هر واحد دلار هنگ کنگ ، روز گذشته با قیمت 8,230 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به دلار هنگ کنگ چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل افغانی افغانستان به دلار هنگ کنگ سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
این نرخ با توجه به نرخ دلار به افغانی افغانستان و همچنین نرخ دلار به دلار هنگ کنگ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس افغانی افغانستان را به دلار هنگ کنگ تبدیل کرد؟
خیر، در بازار فارکس امکان تبدیل افغانی افغانستان به هیچ ارزی وجود ندارد.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)