تبدیل ارز ها

ماشین حساب تبدیل کرون نروژ به فرانک سوئیس

1 NOK
=
0.082 CHF
1 کرون نروژبرابر است با0.082 فرانک سوئیس
1 فرانک سوئیسبرابر است با12.253 کرون نروژ
نرخ تبدیل کرون نروژ به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون نروژ به فرانک سوئیس

نرخ تبدیل کرون نروژ به فرانک سوئیس امروز شنبه 30 تیر 1403 برابر 0.082 است. یعنی 1 کرون نروژ برابر است با 0.082 فرانک سوئیس. نرخ تبدیل کرون نروژ به فرانک سوئیس دیروز 0.082 بود.

آمار مربوط به تبدیل کرون نروژ به فرانک سوئیس

سه ماهه یکماهه  
0.082 0.082 کمترین
0.087 0.085 بیشترین
0.084 0.084 میانگین
0.001 0.001 انحراف معیار

نمودار نرخ کرون نروژ به فرانک سوئیس
ماه
همه

تبدیل کرون نروژ به فرانک سوئیس

1 کرون نروژ
=
0.08 فرانک سوئیس
10 فرانک سوئیس
=
0.82 فرانک سوئیس
25 فرانک سوئیس
=
2.04 فرانک سوئیس
50 فرانک سوئیس
=
4.08 فرانک سوئیس
100 فرانک سوئیس
=
8.16 فرانک سوئیس
150 فرانک سوئیس
=
12.24 فرانک سوئیس
200 فرانک سوئیس
=
16.32 فرانک سوئیس
250 فرانک سوئیس
=
20.4 فرانک سوئیس
500 فرانک سوئیس
=
40.81 فرانک سوئیس
1000 فرانک سوئیس
=
81.61 فرانک سوئیس
5000 فرانک سوئیس
=
408.06 فرانک سوئیس

تبدیل فرانک سوئیس به کرون نروژ

1 فرانک سوئیس
=
12.25 کرون نروژ
10 کرون نروژ
=
122.53 کرون نروژ
25 کرون نروژ
=
306.33 کرون نروژ
50 کرون نروژ
=
612.65 کرون نروژ
100 کرون نروژ
=
1,225.31 کرون نروژ
150 کرون نروژ
=
1,837.96 کرون نروژ
200 کرون نروژ
=
2,450.62 کرون نروژ
250 کرون نروژ
=
3,063.27 کرون نروژ
500 کرون نروژ
=
6,126.55 کرون نروژ
1000 کرون نروژ
=
12,253.09 کرون نروژ
5000 کرون نروژ
=
61,265.47 کرون نروژ
5,280 تومان

قیمت کرون نروژ امروز شنبه 30 تیر 1403, در بازار 5,280 تومان است که نسبت به روز گذشته 30 تومان (0.56 درصد) کاهش یافته است. هر واحد کرون نروژ ، روز گذشته با قیمت 5,310 تومان معامله می شد.

64,700 تومان

قیمت فرانک سوئیس امروز شنبه 30 تیر 1403, در بازار 64,700 تومان است که نسبت به روز گذشته 150 تومان (0.23 درصد) افزایش یافته است. هر واحد فرانک سوئیس ، روز گذشته با قیمت 64,550 تومان معامله می شد.

نرخ تبدیل ارز های مختلف به فرانک سوئیس چنده؟

سوالات متداول

نرخ تبدیل کرون نروژ به فرانک سویس سایت شما از چه منبعی استخراج می شود؟
در ساعات کاری فارکس، این نرخ از طریق بازار CHF/NOK فارکس و در باقی ساعات از طریق سایت بانک مرکزی نروژ بدست می آید.
آیا می توان از طریق فارکس کرون نروژ را به فرانک سویس تبدیل کرد؟
بله از طریق بازار CHF/NOK فارکس می توانید کرون نروژ خود را به فرانک سویس تبدیل کنید.
امتیاز دهی
(5/1)
نظر دهی

دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)